Under flera år tvingades företagaren som öppnade både restaurang och butik uthärda Vaxholms kommuns senfärdighet

Till följd av Vaxholms kommuns bygglovsenhets långsamma handläggning, ändrade, felaktiga och lagstridiga beslut tvingades en välrenommerad restaurangägare och butiksinnehavare i kommunen under flera år vänta med att starta ny verksamhet i Vaxholm.

De onödiga påfrestningar och den stress kommunen under dessa år utsatte restaurangägaren för har orsakat livsvarig sjukdom.

När kommunen efter flera års motsägelsefulla, otydliga och över tiden ändrade beslut, till slut avslutade handläggningen och beviljade bygglov, kunde restaurangägaren äntligen förverkliga sina planer och öppna både restaurang och butik.

Anmärkningsvärt misstag av Vaxholms miljö- och hälsoenhet försenade restaurangens öppning med flera veckor

Dagen innan restaurangen i centrala Vaxholm med pompa och ståt skulle skulle öppna, ringde inspektören från Vaxholms miljö- och hälsoenhet och meddelade att enheten begått ett misstag som godkänt ritningarna över restaurangköket. Detta måste därmed rättas till innan restaurangen kunde öppna.

Restaurangägaren som byggt köket enligt de ritningar kommunen godkänt, tvingades avblåsa invigningen och bygga om restaurangköket för 350 000 kronor innan restaurangen av kommunen tilläts öppna betydligt senare än planerat.

När företagarföreningen senare informerade Vaxholms kommunalråd om kommunens misstag och de ekonomiska följderna av detta, blev kommentaren – ”Tur att krögaren inte ställde kommunen till svars, vi hade med stor säkerhet tvingats betala skadestånd”.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)