Vaxholms kommuns nyanställda förvaltningsjurist bröt mot lagstadgad informations- och sanningsplikt

En vaxholmsbo rådfrågade kommunen om det utöver offentlighetsprincipen finns några svenska lagar som kan åberopas för att få tillgång till kommunens handlingar gällande ett visst ärende där vaxholmsbon är berörd.

Kommunens förvaltningsjurist svarade att hen inte känner till några sådana lagrum utöver offentlighetsprincipen och GDPR. Tidigare hade förvaltningsjuristen vägrat lämna ut flera handlingar till frågeställaren, med hänvisning till att de inte utgör allmänna handlingar och därmed inte kan utlämnas stöd av offentlighetsprincipen.

Frågeställaren kontaktade då en advokat som förklarade att en enskild person som berörs av ett kommunalt ärende har rätt att få del av alla handlingar i ärendet. Bestämmelsen kallas för parts- och aktinsyn och stadgas av såväl Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som den svenska förvaltningslagen.

Genom att kommunens förvaltningsjurist utelämnade denna för frågeställaren väsentliga information bröt förvaltningsjuristen även mot såväl informationsplikten som sanningsplikten som framgår av den svenska förvaltningslagen. De begärda handlingarna lämnades heller aldrig ut av kommunen till frågeställaren.

Förvaltningsjuristen har avlagt juristexamen vid Stockholms universitet och arbetade före anställningen hos Vaxholms kommun under tre år som förberedande jurist vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm. Det förefaller osannolikt att förvaltningsjuristen inte kände till eller hade glömt bort att frågeställaren enligt förvaltningslagens lagtext om partsinsyn har rätt att få del av samtliga handlingar i det aktuella ärendet.

Dokumentationen kommer att publiceras senare.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)