Det kommer att bli sämre innan det blir bättre

Vår nya statsminister aviserade i regeringsdeklarationen häromdagen att det kommer att ta tid att vända den svenska statsskutan i rätt färdriktning, och att vi medborgare måste räkna med att det kan bli sämre innan regeringens förbättringsåtgärder börjar märkas så att det blir bättre.

I en mer än lovligt skrytsam och verklighetsfrånvänd artikel i kommunens egen tidning Viktigt i Vaxholm från i somras (läs artikeln här), påstår Vaxholms kommuns bygglovschef utan att skämmas att det är sex månaders väntetid innan kommunen tilldelar handläggare till en inlämnad ansökan om bygglov. Därefter tar det normalt ytterligare mer än tio veckor innan kommunen meddelar beslut avseende ansökan.

I en artikel av veckans utgåva av lokaltidningen Mitt-i-Vaxholm (läs artikeln här) framgår att kommunen i ett ungefär samtidigt svar till JO (läs mer här) istället erkänner att det numera tar tio månader innan kommunen anvisar en handläggare att börja granska en till kommunen inlämnad ansökan om bygglov. Skillnaden mellan sex och tio månader är 67 procent, och detta visar tydligt ännu en gång hur Vaxholms kommun med avsikt skönmålar sina misskötta verksamheter för att vilseleda oss boende i kommunen. Även sex månaders väntan innan en handläggare börjar granska en ansökan om bygglov är naturligtvis katastrofalt, och kostar både kommunens skattebetalare (läs mer här) och de som ansöker om bygglov stora belopp.

Av en konsultrapport (läs rapporten här) som byggnadsnämnden beställde för flera år sedan, och som publicerades den 31 augusti 2020, framgår att problemen inom kommunens bygglovsenhet funnits sedan lång tid tillbaka (läs mer här). Dessutom har kommunens tidigare undermåliga försök att komma tillrätta med missförhållanden och brister inom bygglovsenheten totalt misslyckats.

På sidan 8 i rapporten framgår att under åren 2015 till 2019 ökade antalet bygglovshandläggare inom kommunen med 50 procent. Under samma tidsperiod ökade lönekostnaderna för dessa handläggare med 56 procent, medan antalet bygglovsärenden i stort sett var oförändrat under dessa år. Trots detta ökade den genomsnittliga handläggningstiden under denna tidsperiod med cirka 50 procent. Det gäller både den totala handläggningstiden, och handläggningstiden efter att ansökan är komplett.

Mot bakgrund ovan förefaller det rimligt att ifrågasätta om byggnadsnämndens åtgärder i september 2022 kommer att leda till förväntat resultat. Under föregående år har det uppenbarligen inte gjort det, utan istället endast tvingat Vaxholms skattebetalare att stå för bygglovsenhetens kostnader, när enheten enligt plan- och bygglagen ska vara självfinansierad.

Avslutningsvis undrar man om det kommer att bli två, tre eller fyra års handläggningstid för ansökningar om bygglov hos Vaxholms kommun ”innan det blir bättre”. Notera gärna att det nu är ungefär ett års väntetid för att beviljas bygglov av Vaxholms kommun. Redan en eventuell återgång till de åtta månaders handläggningstid som framgår av artikeln i Viktigt i Vaxholm (läs mer här) innebär att ”det blivit bättre”. Vi är säkra på att detta i så fall kommer att presenteras som en stor framgång av kommunen, exempelvis att ”vi är på rätt väg”. Om en sådan förbättring mot förmodan inträffar är det naturligtvis också en framgång för en kommun som regelmässigt och konstant rör sig i motsatt riktning, dvs mot allt sämre prestationer.

I det fall den tillträdande regeringen framöver sköter vår land på samma sätt som Vaxholms kommuns tjänstemän och folkvalda politiker under de senaste decennierna ”sköter om” vår natursköna kommun, så kommer förmodligen en majoritet av Sveriges medborgare att vara gängkriminella innan det blir bättre.

/Byggare Bob

Länk till artikel i Mitt i Vaxholm den 18 oktober 2022 angående Vaxholms kommun svar till JO

Länk till besked om åtgärder för att korta handläggningstiden för bygglov på Vaxholms webbplats

Länk till artikel i Viktigt i Vaxholm nr 2 2022

Länk till av Vaxholms byggnadsnämnd beställd rapport som påvisar missförhållanden och ineffektivitet inom kommunens bygglovsenhet

Se även några tidigare artiklar i Vaxholms lokaltidningar avseende kommunens bygglovshandläggning:

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 24 september 2021

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 18 juli 2018

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)