Vänskapskorruption inom Vaxholms kommuns byggnadsnämnd?

Enligt en artikel i lokaltidningen Skärgården den 31 augusti 2018 är det sannolikt att vänskapskorruption förekommer inom Vaxholms kommuns byggnadsnämnd.

Eftersom i stort sett alla politiker i Vaxholms kommun är fritidspolitiker och saknar sak- och yrkeskunskaper inom sina respektive politiska uppdrag följer de politiska besluten så gott som alltid förvaltningens och tjänstemännens beslutsförslag. Även om det i många ärenden är uppenbart att även tjänstemännen saknar tillräcklig kunskap för att rättssäkra beslut ska fattas så är sannolikheten större för rätt beslut än om avgörandet helt överlåts till den politiska nämnden.

Mot ovanstående bakgrund är det synnerligen anmärkningvärt att byggnadsnämnden i Vaxholm under åren 2011 till 2017 frångått detta tillvägagångssätt endast vid ett enda tillfälle. Det anmärkningsvärda är att beslutet avser en bygglovsansökan från en av de politiska partikamraterna till byggnadsnämndens ordförande Lars Wessberg.

Se artikel nedan.

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 31 augusti 2018

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)