I dessa ekonomiska kristider bjuder Vaxholms kommun även på gratis elbilsladdning

Av en artikel på kommunens hemsida (läs artikeln här) framgår att Vaxholms kommun numera även bjuder på gratis laddning av elbilar vid kommunhuset. Tidigare har kommunen under flera år bjudit kommunens alla fastighetsägare på gratis bygglov (läs artiklar här och här).

Enligt plan- och bygglagen bortfaller nämligen hela bygglovsavgiften fjorton veckor efter att den lämnats in till kommunen och kommunen då inte lämnat slutligt besked till den sökande. Det förutsätter att den inlämnade ansökan är komplett. I det fall en inlämnad ansökan inte är komplett ska kommunen inom tre veckor från att ansökan inlämnades meddela den sökande vad som saknas.

Inom Vaxholms kommuns bygglovsenhet har det sedan åtskilliga år dröjt mer än sex månader innan en ansökan ens tilldelas en handläggare. Därefter tar det oftast mer än tio veckor innan de sökande erhåller besked från kommunen. Således är den sammanlagda handläggningstiden betydligt mer än åtta månader inom Vaxholms kommun. Övriga sju norrortskommuner i Stockholm klarar av att följa lagen och lämna besked till de sökande inom tio veckor.

Tidigare försök av kommunen att under åren 2015-2019 vidta rättelse har istället medfört att handläggningstiderna i genomsnitt ökat med 50 procent, trots att antalet ärenden varit oförändrat och personalstyrkan ökat med 50 procent och lönekostnaderna med 56 procent. Detta framgår av den genomlysning som byggnadsnämnden lät genomföra under 2019-2020 (läs rapporten här).

Nyligen meddelade kommunen att man ännu en gång ska försöka komma tillrätta med de långa handläggningstiderna inom kommunen bygglovsenhet (läs artikeln här). Vi hoppas att handläggningstiderna denna gång inte ökar proportionellt i förhållande till antalet tillkommande bygglovshandläggare.

Ett företag som skötts på samma sätt som Vaxholms kommun hade naturligtvis snabbt hamnat på obestånd och försatts i konkurs. En kommun har istället extra skyddsnät där bygglovsenhetens gratisverksamhet istället täcks med vaxholmsbornas skattemedel. Därmed blir det möjligt för kommunen att utan vare sig brådska eller vilja till förbättring under obegränsad tid fortsätta med dessa ekonomiska haveriverksamheter.

Till alla bygglovsökandes och elbilsägares lycka gäller följaktligen kommunens erbjudanden om gratis laddning av elbilar och gratis bygglov tillsvidare. Vaxholms skattebetalare är betydligt fler och är kanske inte lika glada och tacksamma över att tvingas betala för kommunens generösa erbjudanden riktade endast till vissa oftast redan välmående medborgargrupper inom kommunen.

/Mr Walker

Länk till kommunens erbjudande om gratis laddning av elbilar

Länk till besked om åtgärder för att korta handläggningstiden för bygglov på Vaxholms webbplats

Länk till artikel i Viktigt i Vaxholm nr 2 2022

Länk till av Vaxholms byggnadsnämnd beställd rapport som påvisar missförhållanden och ineffektivitet inom kommunens bygglovsenhet

Se även några tidigare artiklar i Vaxholms lokaltidningar avseende kommunens bygglovshandläggning:

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 24 september 2021

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 18 juli 2018

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Länk till artikel om Vaxholms kommuns kroniska personalbrist inom bygglovshandläggningen

Länk till artikel om bristande handlingskraft inom Vaxholms kommunstyrelse och kommunledning

Länk till artikel om att Vaxholms kommun för närvarande erbjuder alla sökande avgiftsfria bygglov

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-24 (Stora brister inom Vaxholms förvaltning)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2021-09-18 (Långa ledtider för bygglov i Vaxholm)

Länk till artikel 1 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Rapport: Därför dröjer byggloven i Vaxholm)

Länk till artikel 2 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Kommunalrådet: Problemen har funnits under lång tid)

Länk till artikel 3 i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 2020-11-26 (Balkonger Brf Domaren)

Länk till artikel i Svenska Dagbladet den 2019-06-06 (Vaxholmsbo tvingades vänta på bygglov i 18 år)

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 2018-07-18 (Långa handläggningstider för bygglov är ett utbrett problem)

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)