JO riktar allvarlig kritik mot Vaxholms kommun till följd av sammanblandning av två fastigheter med samma ägare

En fastighetsägare med två fastigheter i Vaxholm ansökte om bygglov.

Av en skrivelse till kommunen från fastighetsägarens advokat framgår följande:

Till detta skall dock också läggas stadsbyggnadsförvaltningens långvariga meningsskiljaktigheter med min huvudman NN i ärendet rörande fastigheten X; ett ärende som NN uppfattar har präglats av stadsbyggnadsförvaltningens otillbörliga och negativa värdering av hans person. NN har därför svårt att frigöra sig från misstanken att den senfärdiga handläggningen av ärendet rörande fastigheten Y, är en direkt konsekvens av dessa personliga åsikter hos Dig och hos handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. Om så vore fallet är det naturligtvis fullständigt oacceptabelt.”

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)