Trots flera löften om bygglov dröjde Vaxholms kommun ytterligare fyra år innan bygglovet beviljades

Under våren och sommaren 2012 utlovade Vaxholms kommuns bygglovshandläggare att en ansökan om bygglov skulle prövas av kommunens byggnadsnämnd under september 2012.

Trots kommunens upprepade löften att slutföra lovhandläggningen beviljade kommunen inte bygglovet förrän i februari 2016. Under mellantiden från augusti 2012 till februari 2016 tillkom inget nytt i lovärendet.

Dokumentation kommer att publiceras senare.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)