Vaxholms kommun bröt mot offentlighetsprincipen för att förhindra avslöjande av tidigare missförhållanden inom kommunen

Bygglovschefen i Vaxholm vägrade 2017 att lämna ut flygbilder som visade en del av kommunen. Tjänstemannen hänvisade felaktigt till upphovsrätten som grund för att vägra lämna ut flygbilderna. Offentlighetsprincipen framgår av en av Sveriges grundlagar och väger normalt tyngre än upphovsrättslagen. Bygglovschefen skulle ha lämnat ut flygbilderna och samtidigt meddelat begräsningar avseende hur den som mottog materialet kunde använda bilderna. Exempelvis att flygbilderna inte får användas i kommersiellt syfte.

Genom att bygglovschefen under lång tid vägrade att lämna ut flygbilderna hindrade kommunen en kommunmedlem från att lämna in bilderna som bevismaterial i ett pågående domstolsärende mot kommunen.

När bygglovschefen slutat ändrade kommunen inställning, och sommaren 2019 meddelade kommunen att alla de efterfrågade flygbilderna kommer att utlämnas. Då var domstolsärendet för länge sedan avgjort till kommunens fördel.

Dokumentation av ärendet kommer att publiceras senare.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)