Allvarliga störningar på Resarö skola

Flera familjer har på senare tid känt sig åsidosatta och ignorerade av ledningen på Resarö skola. Barn i dessa familjer har vid skolans återkommande ”klassplittringar” placerats i nya klasser utan att en enda av de kamrater barnen önskar gå tillsammans med medföljer. Skolans rektor motiverar detta med att ”skolan bryter gamla konstellationer och barnen träffar nya vänner”.

När föräldrar och barn framför att det är betydelsefullt att få med sig åtminstone någon kamrat vid sådana förändringar, blir rektorn irriterad och redogör istället för barnen som om ”de vore maskiner typ en dator man helt känslokallt bara flyttar på”.

Ledningen påstår att samtliga lärare varit delaktiga i besluten, men när frågan tas upp med dessa lärare tillbakavisar de helt alla sådana påståenden. När detta påtalas för ledningen ”blir rektorn aggressiv och otrevlig”.

Vidare hänvisar skolans ledning till enkätundersökningar som visar att alla är nöjda med skolan och med skolledningen. När en familj under ett möte menar att detta borde innebära att ledningen för skolan är lyhörd och ödmjuk inför elevers och föräldrars önskemål, höjer rektorn rösten, blir aggressiv och ber med ”upprörd hög röst samt helt röd i ansiktet” att familjen omedelbart lämnar skolans område.

Skolledningen tillät aldrig den berörda skoleleven att byta klass.

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)