Bristande underhåll orsakar slukhål i kommunens hamnområden

Enligt lokaltidiningen Skärgården överraskar Vaxholms kommun ännu en gång med försumligt underhåll inom kommunens ansvarsområden. På gatorna kring gästhamnen har det plötsligt uppkommit så stora slukhål att centrala gator måste stängas av. Nödåtgärder som att lägga ut körplåtar för fordon som vill ta sig till och från den enda centrala parkeringen blir naturligtvis betydligt mer kostsamma för kommunens skattebetalare än om kommunen sköter underhållet av hamnen på ett professionellt sätt.

På detta sätt visar sig ännu en gång kommunens uppenbara oförmåga att med nödvändig framförhållning säkerställa att erforderligt underhåll utförs.

Kommunens revisorer uttalade sig i en revisionsberättelse enligt följande:

Vi har noterat brister i planering och genomförande av underhåll av gator, vägar och fastigheter samt otydlighet rörande vilka kajer och andra brygganläggningar staden ansvarar för och aktuell underhållsstatus på dessa.

I klartext betyder det att kommunens revisorer kommit fram till att Vaxholms kommun inte ens har kunskap om vilka kajer och brygganläggningar kommunen ansvarar för. I tillägg till detta finns stora brister även i kommunens planering och genomförande av underhåll av kommunala gator, vägar och fastigheter.

När kommunens revisorer tar upp denna typ av allvarliga anmärkningar i revsionsberättelsen rör det sig inte om några nyupptäckta brister. Sannolikt har bristerna under åtskilliga år påtalats för kommunledningen i mer informella revisions-pm. När kommunledningen trots sådana återkommande påtalanden ändå väljer att inte vidta några åtgärder tvingas revisorna till slut att ta upp anmärkningarna även i den mer formella revisionsberättelsen.

Även om kommunrevisorerna sannolikt haft kännedom om dessa allvarliga brister under åtskilliga år, konstaterar vi att det bristande underhållet av kajerna måste ha pågått under flera decennier. På något annat sätt går det inte att förklara att dessa stora slukhål plötsligt uppstår. Det finns dessutom kommuninvånare som berättar som gångtrafikanter som snubblar i mindre hål i gator och trottoarer i samma hamnnära område.

För flera år sedan brakade en av kommunens flaggstänger vid Rådhustorget ner till följd av att bultarna i flaggstångens markfäste rostat sönder. När en reporter från tidningen Skärgården ställde frågan om kommunen regelbundet kontrollerade dessa fästanordningar för att undvika liknande livsfarliga incidenter, svarade enligt reportern kommunens ansvariga tjänsteman: ”-Hur skulle det se ut om jag hela tiden skulle behöva kontrollera kommunens flaggstänger? Då skulle jag ju inte hinna med så mycket annat och jag har en del annat att göra….”.

För kommunens invånare och de som bor och vistas i kommunens centrala delar ger detta en talade bild av kommunens inställning till säker gatumiljö, som uppenbarligen fortfarande gäller.

Länk till artikel i lokaltidingen Skärgården den 10 november 2021

Länk till kommunens besked om avstängd trafik till följd av slukhålen

Länk till artikel i lokaltidingen Skärgården den 15 juli 2021

Länk till kommunens revisionsberättelse för kalenderåret 2019

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)