Fortsatt allvarliga problem inom Vaxholms bygglovshandläggning

De fastighetsägare inom Vaxholms kommun som för närvarande ansöker om bygglov får besked att kommunen inte kan lämna besked om när handläggningen kan påbörjas.

Liknande problem har sedan länge förekommit inom kommunens bygglovsenehet.

Förutom att frustrerade bygglovssökande innebär bygglovsenhetens problem att enhetens verksamhet lagstridigt finansieras med vaxholmsbornas skattemedel istället för med bygglovsavgifter. Detta beror på att plan och bygglagen föreskriver att vid förseningar som överstiger fyra veckor bortfaller hela bygglovsavgiften.

Efter att kommunens politiker och revisorer under år 2020 lät genomföra en extern genomlysning av kommunens bygg- och tillsynsenhet presenterades resultatet i en rapport. Kommunalrådet Malin Forsbrand uttalade sig på följande sätt efter att rapporten publicerats:

– Jag visste att det fanns utmaningar, men inte hur omfattande.

– Det är ju flera delar – att vi har hög sjukfrånvaro, inte nöjda medarbetare och inte nöjda kunder för vi inte levererar som vi borde. Men det är inget nytt. Det är ett problem som funnits under väldigt lång tid.

– Arbetet är redan påbörjat med att ta fram en handlingsplan som skapar en effektiv organisation. Det handlar inte bara om att skjuta till resurser utan om ett ganska stort förändringsarbete som måste göras.

Se även tidigare artiklar avseende kommunens bygglovshandläggning.

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 24 september 2021

Länk till artikel i lokaltidningen Mitt i Vaxholm den 26 november 2020

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården den 18 juli 2018

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)