Ny genomlysning av mörkret inom Vaxholms samhällsbyggnadsförvaltning

En nyligen genomförd genomlysning av hela Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning visar att omfattande problem och missförhållanden fortfarande kvarstår. Undersökningen är utförd av  konsultfirman Startpoint Advisory AB.

Genomlysningen påvisar allvarliga brister inom kommunens förvaltning när det gäller effektivitet i arbetssätt, planering, administrativ struktur, strategiskt fokus, prioriteringar och tydlighet i styrning. Genomlysningen visar även på brister när det gäller förtroende, målbild och samsyn mellan politik och förvaltning såväl som inom förvaltningen. Kort sagt är det inte mycket som fungerar på ett godtagbart sätt.

Kommunalrådet Malin Forsbrand håller god min och förklarar att det finns gott om utmaningar att arbeta med.

Sedan tidigare är det välkänt att rättssäkerheten är betydligt sämre för boende i Vaxholms kommun än för boende i de övriga sju norrortskommunerna. Detta framgår av en sammanställning av antalet anmälningar där Justitieombudsmannen (JO) använder sitt kraftfullaste verktyg för att tillrättavisa en kommun, nämligen att framföra allvarlig kritik avseende de övertramp som den anmälda kommunens bygglovsenhet bär ansvar för.

Sammanställningen visar att JO under åren 2004-2018 framförde kritik mot byggnadsnämnderna och de kommunala bygglovsförvaltningarna i de åtta norrortskommunerna vid sammanlagt tretton tillfällen.

Av de boende i de åtta norrortskommunerna var i slutet av 2018 endast cirka tre procent bosatta inom Vaxholms kommun. Ändå är Vaxholms kommuns byggnadsnämnd föremål för Justitieombudsmannens allvarliga kritik i sex av dessa sammanlagt tretton ärenden. Det innebär att Vaxholms kommun står för 47 procent av de allvarliga rättsliga övertrampen i Norrort, mot vilka JO till följd av bristande rättssäkerhet finner anledning att rikta allvarlig kritik. De båda kommunerna med näst sämst rättssäkerhet under samma tidsperiod är Österåker och Upplands Väsby, med vardera två anmälningar som resulterat i allvarlig kritik från JO. Med hänsyn tagen till antalet boende i respektive kommun betyder det att rättssäkerheten är elva gånger sämre i Vaxholm jämfört med grannkommunen Österåker.

Vaxholmare forever numera never

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns samhällsbyggnadsförvaltning 2021-08-09

Länk till rapport: Genomlysning av Vaxholms kommuns bygglovs- och GIS-enhet 2020-08-31

Länk till sammanställning av JO-ärenden under åren 2004-2018 i Stockholm Norrort med beslut om allvarlig kritik

Länk till artikel i lokaltidningen Skärgården 2021-09-24

Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Visit Vaxholm NOT (Nätverket för Offentlig Tillsyn)